Tin tức

Ủng hộ việc cần cơ chế đột phá cho TP HCM của Bí thư Đinh La Thăng, song TS Trần Du Lịch cho rằng không nên hướng đến mô hình đặc khu kinh tế mà cần tổ chức ngay chính quyền đô thị theo kiểu bốn thành phố trong một thành phố.